Les persones sotasignades, membres de la comunitat universitària de la UdL, davant de la vulneració flagrant dels drets civils i polítics que s’està produint al nostre país, ens adherim a la següent Declaració per la llibertat dels presos polítics i contra la judicialització de la política catalana i demanem que es convoqui un Claustre extraordinari, màxim òrgan de representació institucional de la Universitat, per tal d’aprovar-la.

Declaració per la llibertat dels presos polítics i contra la judicialització de la política catalana.

El Claustre de la Universitat de Lleida, reunit el dia ….. de febrer/març de 2019, manifesta:

  • Que es ratifica en els continguts de la declaració aprovada per aquest Claustre en data 26 de setembre de 2017, entre els què s’incloïa el suport a qualsevol membre de la comunitat universitària que, en exercici dels seus drets fonamentals, es pogués veure incriminat en els processos penals derivats del referèndum de l’1 d’octubre.
  • Que, atenent al que disposa l’art. 3 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, assumeix que entre els principis informadors de l’activitat d’aquesta institució s’hi compten la promoció dels drets humans i la llibertat i de l’educació en valors, així com l’estímul de la transmissió dels valors de llibertat, justícia, igualtat, responsabilitat, solidaritat, participació i ciutadania plena, i que les seves finalitats inclouen la consecució d’una societat més justa i el respecte als drets humans i la pau.

Atesos els esmentats precedents, el Claustre de la Universitat de Lleida es postula novament i insisteix en les següents reivindicacions:

  1. Denunciar que davant un conflicte polític es prenguin mesures judicials en lloc de cercar solucions mitjançant el diàleg i la mediació, partint del reconeixement del lliure exercici a l’autodeterminació del poble català recollit als pactes internacionals de drets humans.
  2. Reclamar la immediata posada en llibertat de les persones empresonades per la causa de l’1 d’octubre.
  3. Demanar l’aturada de tots els processos judicials penals i administratius de caràcter polític relacionats amb la defensa dels drets civils i polítics i el referèndum de l’1-O.
  4. Exigir la fi de la repressió per motius polítics, que també afecta membres de l’estudiantat, del PDI i del PAS de la nostra Universitat.
  5. Instar els òrgans de govern de la Universitat a fer la màxima difusió d’aquesta declaració a totes les instàncies universitàries tant d’àmbit nacional com internacional, en especial l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i la Xarxa Vives d’Universitats, així com la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i l’Associació Europea d’Universitats (EUA).

Finalment, proclamem que aquesta declaració respon al ple exercici de l’autonomia universitària adoptada des de seu màxim òrgan de representació, el Claustre de la Universitat de Lleida, amb participació del tots els seus col·lectius.